Home

Bureau ConDact | Leren en Innoveren levert support op de volgende gebieden:

Leren / opleiden in het onderwijs

  • Professionalisering docenten, onderwijskundig leiders in alle onderwijssoorten.
  • Hands on Support bij onderwijsinnovatie in beroepsonderwijs en hoger onderwijs.
  • Masterclasses en lezingen over betekenisvol leren in alle onderwijstypen.

Leren / opleiden in bedrijf

  • HRD-advies over leren en professionaliseren.
  • Opstart en begeleiding learning communities.
  • Hands on Support aan leidinggevenden en opleiders bij bevordering lerend vermogen in de organisatie.
  • Training beroepsdidactiek & communicatie voor werkbegeleiders/praktijkopleiders
  • Masterclasses en lezingen over professionalisering met impact.

Dit alles op basis van ruime ervaring in onderwijs en hrd, in een lerend netwerk van gespecialiseerde professionals en vernieuwende wetenschappers.