Visie en aanpak

Bureau ConDact staat voor: Leren dat beklijft, omdat nieuwe inzichten,  vaardigheden en competenties zich door de praktijkgerichte benadering altijd vertalen in handelingen, systemen, werkvormen.

Het logo schetst drie niveaus, drie platforms, drie raamwerken, waar leren zich voltrekt. Wisselwerking, raakvlakken en synergie zorgen voor diep leren, dat duurzaam bijdraagt aan groei van bekwaamheid van medewerkers, leiders, teams en de organisatie als geheel.

  • Visie- en waarden-raamwerk
  • Conceptuele raamwerk
  • Praktisch-operationele raamwerk ofwel het ‘Aan het werk raamwerk

De naam ConDact  is een contaminatie van contact (betrekking, samen) en didactiek, dat betekent facilitering van en begeleiding bij leren.

ConDact = Leren in contact.

Tekst is nog niet voltooid. Wordt vervolgd. Er komen nog bronnen bij waarop de visie op leren en innoveren is gebaseerd.